Flexibele
Pedagogisch
Medewerker

verbindende handen

Nog even geduld

Binnenkort zal ik ‘live’ gaan met deze website. Er wordt op dit moment nog gewerkt om alle informatie en techniek zo te krijgen dat het werkbaar is voor alle zzp-ers en kinderopvangbedrijven.

Nog even geduld dus!

Arthur Krijgsman

Flexibele Pedagogisch Medewerker

Op deze site kunnen binnenkort alle zzp-ers die bevoegd zijn in de kinderopvang zich aanmelden om zichzelf aan te bieden aan alle kinder- en buitenschoolse opvang bedrijven die flexibele ondernemers nodig hebben voor hun organisaties.

Dat kan gaan om tijdelijke vervanging van vast personeel die bijvoorbeeld een training/opleiding volgen, vrij hebben of vanwege een andere reden even niet in staat zijn om hun werk te doen.

Deze website bemiddelt niet en is geen uitzendbureau of detacheringsbureau. Deze site brengt alleen de opdrachtgever en de zzp-er bij elkaar! Samen zullen ze dan altijd een overeenkomst moeten afsluiten en afspraken moeten maken, zoals bij iedere zzp-klus noodzakelijk is.

Werk je op dit moment via een bemiddelaar, zoals bv Tadaah, of een detacheerder zoals bv Derec? Geen probleem natuurlijk! Ook dan kan je via FlexPM samen afspraken maken om via die bemiddelaar of detacheerder te werken. (Met beide voorbeelden heeft FlexPM goede ervaringen) Je kan het ook gewoon in je profiel zetten, zodat opdrachtgevers ook weten via welk bedrijf ze je in kunnen huren. Dat kan veel voordelen hebben voor alle partijen. Deze site is niet bedoeld om de tussenpartijen op te heffen, maar wel bedoeld om het contact tussen zzp en opdrachtgever makkelijker te maken en beide partijen een eigen keuze te geven hoe de pedagogisch medewerker het beste ingezet kan worden.

Uiteraard gaat FlexPM zorgen voor veel extra informatie voor de zzp-ers en de opvangbedrijven die ze kunnen gebruiken om met elkaar de juiste afspraken te maken.

Zzp-ers kunnen straks lid worden van deze website voor ongeveer €50,00 per jaar.

Met dat geld kan ik de tijd maken om de website te onderhouden en de hosting en software voor de website betalen. 

Je profiel en wat je wel of niet wilt tonen beheer je (nadat je lid bent geworden) zelf! Gewoon dus, zoals je dat als ondernemer gewend bent, maar makkelijker vindbaar voor de kinderopvangbedrijven.

Als je vragen hebt mail me dan vast op: info@flexpm.nl

Wordt vervolgd in 2020!!

Arthur Krijgsman

www.artstel.org
www.kindercoacharthur.nl

vrouw met verf op gezicht
Scroll naar boven